Operacija: oživitev mizarske tradicije v Zasavju

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

S projektom Oživitev mizarske tradicije v Zasavju, Tim pohištvo sledi ciljem zastavljenim v Strategiji lokalnega razvoja:

  • Ustvarjanje delovnih mest
  • Varstvo okolja in ohranjanje narave
  • Večja vključenost mladih in drugih ranljivih skupin.

Na operacijo smo prijavili investicijo v nakup krmilno obdelovalnega centra za obdelavo elementov iz lesa ali lesu podobnih materialov – stroja Weeke Venture 115 M, ki nam bo omogočil tehnološki napredek ter serijsko obdelavo zahtevnih oblik, z manj napakami zaradi slabega pozicioniranja in centriranja, večjim prihrankom pri času obdelave in izboljšani kvaliteti površine.
Kot rezultat nabave novega stroja in s tem posledično razširitvi že obstoječe dejavnosti v našem podjetju, bomo tudi zaposlili novo osebo na delovno mesto mizar, ki bo usposobljen za delo z novim strojem.

Glavni rezultati naše operacije so sledeči:

  • ohranjanje delovnih mest v Zasavju – vzpostavitev novega delovnega mesta v naši proizvodnji,
  • usposabljanje in izobraževanje – sodelovanje s Srednjo tehniško in poklicno šolo v Trbovljah in Zavodom za zaposlovanje,
  • spodbujanje inovativnosti in kreativnosti – prehod iz klasične obdelave ploskovnega pohištva na tehnologijo s 5 osnim agregatom, ki omogoča prosto obdelavo po koordinatnem sistemu (izdelava kompleksnih 3 D oblik),
  • izboljšanje stanja okolja z manj škodljivimi vplivi na okolje – boljši energetski izkoristek ter zmanjšanje vplivov CO2 in hrupa.

Vrednost operacije (z DDV): 121.577,60 € vrednost sofinanciranja: 80.000,00 €.

Uporabljamo piškotke

Za boljšo uporabniško izkušnjo in merjenje obiskanosti uporabljamo piškotke. Sledenje lahko zavrnete in nadaljujete obisk strani. Več o piškotkih in varovanju podatkov.